Privacy Beleid

Uw Privacy is belangrijk voor Lijstjestijd en uw vertrouwen is van groot belang. In deze verklaring maakt Lijstjestijd openbaar welk informatiebeleid het hanteert in het kader van haar werking waarbij diverse persoonsgegevens verzameld, bijgehouden en gebruikt worden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lijstjestijd verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam
– Email adres
– Adresgegevens
– Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lijstjestijd.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lijstjetijd verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw bestelling & betaling
–  Om goederen en diensten bij u af te leveren
– De werking van de website te optimaliseren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lijstjestijd bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens          : Naam, email adres, adresgegevens, telefoonnummer
Bewaartermijn                 : 3 jaar na laatste aanmelding

Delen van persoonsgegevens met derden

Lijstjestijd verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lijstjestijd gebruikt enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lijstjestijd gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag bijhouden zodat we Lijstjestijd dit kan analyseren en tijdig kan ingrijpen bij eventuele fouten.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Op deze website maken we gebruik van:

Functioneel noodzakelijke cookies

Deze cookies zorgen voor het functioneren van de website . Zonder deze cookies kan Lijstjestijd de werking van de website niet garanderen.

Volgende cookies kan je terugvinden:
Cookie: PHPSESSID
Functie: Sessie identificatie
Bewaartermijn: Lengte van de sessie

Cookie: ltd_consent
Functie: Bewaard Cookie voorkeuren
Bewaartermijn: 1maand

Functioneel analytische cookies

Deze cookies verzamelen (anoniem) gegevens over het gebruik van Lijstjestijd. Ze geven inzicht over welke pagina’s bezocht worden, hoelang er op bepaalde pagina’s verbleven wordt en de evolutie van het navigatiegedrag. Met deze cookies bekomt Lijstjestijd een juist beeld van het gebruik en kan er sneller worden ingegrepen bij bepaalde fouten.

Cookie: Googly Analytics
Naam: __ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Googly Analytics
Naam: __gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 24 uur

Cookie: Googly Analytics
Naam: __gat
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 1 minuut

Beheer van Cookies

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zonder cookies kunnen we echter de juiste werking van de website niet garanderen. Wenst u meer informatie over het beheer van cookies, dan kan u surfen naar www.allaboutcookies.org

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lijstjestijd en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@toro-design.be / info@lijstjestijd.be .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou dit te doen vanop het emailadres waarmee je bent ingeschreven op onze diensten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lijstjestijd neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lijstjestijd.be. Lijstjestijd heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.