Algemene voorwaarden

Algemeen

Lijstjestijd (‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) is onderdeel van ‘Toro design’ met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas (België), Krekelstraat 25, 2. Ondernemingsnummer/ BTW: BE0893.004.566.

Door een bestelling te plaatsen bij Lijstjestijd aanvaardt u deze verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Eventuele wijzigingen in de Verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Wijzigingen in oveenkomsten

Van tijd tot tijd kunnen wij besluiten wijzigingen aan te brengen in de diensten en de overeenkomsten. Na het aanbrengen van wijzigingen zullen wij u hierover via onze dienst informeren. Door na deze wijzigingen gebruik te blijven maken van onze dienst aanvaardt u deze wijzigingen.

Betalinggegevens

IBAN: BE04 3632 0103 1631
BIC: BBRUBEBB

Aanbod

Alle producten door Lijstjestijd aangeboden worden zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Afbeeldingen op de website zijn louter indicatief bedoeld. Lijstjestijd is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. Alle aangegeven prijzen zijn inclusief 21% BTW. Lijstjestijd kan niet aanpsrakelijk gesteld worden voor fouten die in prijzen voorkomen.

Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. lijstjestijd doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en trachten wij u een oplossing voor te stellen. Lijstjestijd kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Levering

Bestellingen worden ten laatste 2 werkdagen na ontvangst van betaling overhandigd aan de koerierdienst. Levering gebeurt op het adres van de koper, tenzij een apart leveringsadres wordt opgegeven bij de afhandeling van de bestelling. Fouten in adresgegevens zijn de verantwoordelijkheid van de koper en geven aanleiding tot extra kosten. Vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden enkel als aanwijzing gegeven.

Indien de levertermijn de 30 dagen overschrijdt kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld product ten laste van de verkoper. De klant is wel verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. Bij eventuele beschadiging kan terugbetaling of vervanging enkel geschieden na het onmiddellijk terugsturen bij ontvangst. Bij ontvangst van de goederen verklaart de klant genoegen te hebben genomen met de ontvangen goederen en zal terugbetaling of vervanging niet meer mogelijk zijn.

Herroepingsrecht

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991 laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen vanaf de levering van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet.

De goederen dienen vervolgens teruggestuurd te worden binnen de 5 werkdagen na deze kennisgeving. In dit geval, dient u ervoor te zorgen dat de goederen onbeschadigd, ongebruikt en in de ongeopende originele verpakking terug bij Lijstjestijd worden geleverd.

Lijstjestijd kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de klant beschadigd werden. De retour zending is door u te betalen. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Opgelet, Lijstjestijd kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van de goederen tijdens het terugsturen, daarom adviseren wij u een verzekerde koerier te gebruiken.

Wij zullen uw bestelling binnen de 30 werkdagen terugbetalen, met uitzondering van de (eventueel) aangerekende verzendingskosten.

Betaling

De betaling van je bestelling gebeurt via het systeem van betaalprovider Mollie.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Lijstjestijd.

Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving , en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en dewelke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde. Indien één van de bepalingen van onderhavige voorwaarden als nietig of ongeldig beschouwd worden, blijven de andere bepalingen onverkort gelden.